Support har åbent man. - tors. kl. 09.00 - 16.30. Fredag kl. 09.00 - 16.00 | kontakt@legaldesk.dk | Tlf. 93 87 78 89
Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Må jeg låne penge af min virksomhed?

Dit selskab må som udgangspunkt ikke låne penge til dig eller din familie, og du kan få bøder, hvis du gør det. Folketinget har 1. januar 2017 vedtaget nye regler for aktionærlån, og du har derfor mulighed for at låne penge af din virksomhed, hvis du opfylder visse betingelser. Bare husk altid at lave en låneaftale. Læs mere her og opret din låneaftale med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 399 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Gem 3.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Gælder reglerne om aktionærlån alle typer af virksomheder?

Det er virksomhedstypen, der afgør om du må låne penge af din virksomhed. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, må du gerne låne penge af din virksomhed, da enkeltmandsvirksomhedens indtægter og udgifter er en del af ejerens privatøkonomi. Hvis du derimod er ejer af et kapitalselskab, såsom et iværksætterselskab (IVS)anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), vil lån fra selskabet til ejerne være et såkaldt aktionærlån, og der er visse betingelser, der skal opfyldes, før dette er lovligt.

Det er kun i meget sjældne tilfælde, at alle betingelserne er opfyldt, og vi anbefaler derfor altid, at du får en advokat til at kigge dine papirer igennem, hvis du vil foretage et aktionærlån. Hvis du bagefter stadig mener, at du lever op til alle betingelserne, kan du oprette en kommerciel låneaftale med Legal Desk her.

Hvad er et aktionærlån?

Et aktionærlån er et lån fra et kapitalselskab (IVS, ApS eller A/S) til selskabets ejere eller ledelse (f.eks. direktører eller bestyrelsesmedlemmer). Det er som hovedregel ulovligt at låne penge af dit kapitalselskab, og det samme gælder sikkerhedsstillelse, der betyder, at selskabet kautionerer for f.eks. et lån eller lignende. Det vil også være et aktionærlån, hvis det ikke er ejerne eller ledelsen, men derimod deres nære familie, der modtager lånet eller sikkerhedsstillelsen.

Hvornår må jeg lave aktionærlån?

Selvom det som hovedregel er ulovligt at lave aktionærlån, er der en række tilfælde, hvor det er tilladt. Det er muligt at låne penge til selskabets ejer(e), hvis en af de 3 nedenstående betingelser er opfyldt: 

Sædvanlige driftsmæssige dispositioner

Det er tilladt at låne penge ud til ejere eller ledelsesmedlemmer, hvis det er som led i sædvanlig forretningsmæssig disposition for selskabet. Sædvanlige forretningsmæssige dispositioner kan f.eks. være, at selskabet normalt sælger varer eller ydelser på kredit til kunder på lignende vilkår (f.eks. renter, betalingsfrist etc.) eller f.eks. en bank, der lever af at låne penge ud.

Udlån til moderselskab

Det er tilladt for et selskab (datterselskab) at låne penge ud eller stille sikkerhed, hvis ejeren også er et selskab (moderselskab).

Lån i andet end penge 

Det er som udgangspunkt tilladt at låne fysiske genstande, der ikke er penge, såsom løsøre (møbler, maskiner, inventar osv.), eller fast ejendom til selskabets ejere eller ledelse. 

Aktionærlån efter den 1. januar 2017

Folketinget vedtog d. 1. december 2016 nye regler om aktionærlån, hvorved kapitalselskaber lovligt kan yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer og andre personer, såfremt følgende betingelser er opfyldt.

  1. Lånet inkl. (ikke betalte) lovpligtige renter, samt eventuel skat skal kunne rummes inden for selskabets frie reserver. Frie reserver er det overskud, der er blevet overført i selskabets seneste årsregnskab. Det betyder, at det samlede lån, ikke må overstige selskabets frie reserver. Ved vurderingen af dette tages der afsæt i det seneste årsregnskab, reduceret med efterfølgende udbetalinger af udbytte.

  1. Beslutningen om at yde et lån skal træffes på selskabets førstkommende generalforsamling efter d. 1. januar 2017 af kapitalejerne. Beslutningen kan også træffes af selskabets ledelse, såfremt generalforsamlingen bemyndiger dette.

  1. Lånet ydes på markedsvilkår. Det betyder, at pengene ikke udlånes billigere end normalt, eller på anden måde er gunstigere end normalt.

Såfremt et selskab ønsker at yde aktionærlån, skal selskabet kunne dokumentere for Erhvervsstyrelsen, at lånet opfylder de givne betingelser.

Hvad er bøden for et ulovligt aktionærlån?

Hvis aktionærlånet ikke opfylder kravene, der er beskrevet ovenfor, vil det som udgangspunkt være et ulovligt aktionærlån. Et ulovligt aktionærlån skal straks tilbagebetales til selskabet. Hvis et ulovligt aktionærlån konstateres af Erhvervsstyrelsen, får selskabets ledelse 6 uger til at inddrive lånet og indsende dokumentation til Erhvervsstyrelsen om, at lånet er tilbagebetalt af låntager. Et ulovligt aktionærlån skal tilbagebetales med en lovfastsat rente, som i 2016 udgør ca. 10 %.

Herudover vil selskabets ledelse kunne blive straffet med bøde på 3-5 % af det samlede lånebeløb. Ledelsen kan få bøder, hvis ledelsen har været med til at give lånet eller ikke har krævet lånet tilbagebetalt, da der blev gjort opmærksom på lånet.

Eksempel: Mikkel er eneejer af Selskabet ApS. Mikkels datter Dorte har lidt problemer med privatøkonomien, derfor får Mikkel den ide, at Dorte kan låne 200.000 kr. af Selskabet ApS. Efter 1 år bliver Mikkel kontaktet af Erhvervsstyrelsen, der konstaterer, at dispositionen er et ulovligt aktionærlån. Mikkel får en 6 ugers frist til at inddrive beløbet med tillæg af renter på ca. 10 %.

Hvis det ikke lykkedes Mikkel at inddrive lånet på 220.000 kr. (200.000 med tillæg af 10 % renter) inden for 6 uger, kan han blive tildelt en bøde som sædvanligvis er på 5 % af det oprindelige lånebeløb. Tilbagebetalingsbeløbet ved for sen tilbagebetaling er altså 220.000 kr. + 10.000 kr. (5 pct. af 200.000) = 230.000 kr.

Må jeg låne penge til mit selskab?

Hvis du ønsker at låne penge til dit selskab – altså lån fra ejer til selskab – er det fuldt lovligt. Der er dog en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du låner penge til dit selskab.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Husk at lave en låneaftale

Hvis du yder et lån – uanset om det er mellem private eller i erhverv – er det vigtigt, at der bliver lavet en låneaftale for lånet. På den måde sikrer begge parter sig, at der er enighed omkring alle de væsentligste vilkår for lånet, samt at pengene kan inddrives, hvis den, som skylder pengene (debitor) ikke kan betale lånet tilbage. Du kan læse mere om familielån her eller erhvervslån her.

Det er de færreste, der lever op til alle betingelserne for et aktionærlån, og vi anbefaler derfor, at du altid får en advokat til at læse dine papirer igennem, før du kaster dig ud i et aktionærlån. Hvis advokaten bekræfter, at du lever op til alle kravene, kan du oprette en kommerciel låneaftale med Legal Desk her.