cart

13. december 2019

Nedlukning af virksomhed

Her får du den nødvendige viden om, hvad du skal være opmærksom på, når du lukker dit selskab med betalingserklæring, og en vejledning til hvordan du gør i praksis.

Hvad er opløsning ved betalingserklæring?

En betalingserklæring er en tilkendegivelse fra samtlige af selskabets ejere om, at alt gæld er betalt, og at selskabet ønskes lukket. For at lukke dit selskab med en betalingserklæring kræves det altså, at selskabet kan betale alle kreditorer i forbindelse med nedlukningen. Hvis selskabet ikke kan betale kreditorer – og dermed er insolvent – skal selskabet tages under konkurs i stedet. Nedlukning med betalingserklæring kan også kun foretages, hvis selskabet er enten et iværksætterselskab (IVS), anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S).

Ny Blaa

Når ejeren/ejerne af et selskab benytter betalingserklæring til nedlukning, hæfter alle selskabets ejere personligt for selskabets eventuelt resterende gæld. Den begrænsede hæftelse, der normalt gælder for selskaber, vil derfor ikke længere gælde. Hvis du som ejer ikke har fuldt overblik over selskabets økonomiske situation eller er usikker på, om der vil blive rejst store krav mod selskabet, bør du i stedet overveje, at lade selskabet ophøre ved en frivillig likvidation (se nedenfor).

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Du skal være opmærksom på ansvaret

Nedlukning af selskab ved betalingserklæring er rent administrativt en langt mere enkel procedure end likvidation (beskrevet i afsnittet nedenfor). Ulempen ved betalingserklæringen er, at du selv skal stå for det praktiske i forbindelse med nedlukningen, og at du som ejer vil være personligt ansvarlig overfor eventuelle kreditorer, som måtte melde sig efter nedlukningen af selskabet.

Opløser du din virksomhed ved betalingserklæring, betyder det altså, at du som ejer selv hæfter for enhver resterende gæld, som selskabet har efter nedlukning. Det er uanset om du kendte til gælden eller ej, eller om kravet først opstår efter selskabet er lukket ned. 

Hvis I er flere ejere kan en kreditor selv vælge, hvem denne vil kræve betaling fra (solidarisk hæftelse). I kan i jeres betalingserklæring vælge, at den interne fordeling af ansvaret skal være anderledes end jeres ejerfordeling, men det skal en kreditor ikke tage sig af. Den ejer, der måtte have betalt mere end den aftalte andel, kan dog herefter kræve penge af de andre ejere.

Hvilke andre muligheder for opløsning har jeg?

Hvis du vil opløse dit selskab, men ikke ønsker den personlige hæftelse, der følger med en opløsning med betalingserklæring, har du andre muligheder. Du kan vælge at lave det, der bliver kaldt en (solvent) likvidation. Det er en lidt mere kompliceret proces, men her opløses selskabet uden, at ejerne hæfter personligt efterfølgende. Du kan læse mere om likvidation her.

Hvis selskabet ikke kan betale sine regninger - også kaldet insolvent - kan det betyde, at selskabet skal erklæres konkurs, hvis visse betingelser er opfyldt. Det betyder, at Skifteretten overtage opløsningen af selskabet og fordeler de værdier, der måtte være til selskabets kreditorer. Du kan læse mere om konkurs her.

Opløsning ved betalingserklæring - hvorfor og hvordan?

Hvis du har fuldt overblik over den efterfølgende økonomiske risikoeksponering, er det mest hensigtsmæssigt at benytte opløsning ved betalingserklæring. Ved du, at der ikke vil komme nogen, eller kun mindre krav fra kreditorer når selskabet er lukket ned, kan det betale sig, at benytte opløsning ved betalingserklæring. I forhold til opløsning ved frivillig likvidation, er det både billigere og hurtigere at gennemføre opløsningen ved betalingserklæring. Nedenfor kan du se processen for opløsning ved betalingserklæring.

1. Enighed blandt ejere

Første skridt er, at samtlige ejere i selskabet bliver enige om, at selskabet skal lukkes ned, og at dette skal ske ved betalingserklæring.

2. Betaling til kreditorer

Herefter skal alle kreditorer betales. Der må ikke være nogen uafklarede krav fra kreditorer (for eksempel tvister eller uoverensstemmelser med leverandører, kunder eller lignende).

3. Indhentelse af skatteerklæring

Når alle kreditorer er betalt, skal der indhentes en såkaldt skatteerklæring eller skattekvittance, der er en erklæring fra SKAT, der bekræfter, at alle skatter og afgifter er betalt. Erklæringen må højst være 4 uger gammel, når den indsendes til Erhvervsstyrelsen. Du kan læse mere om, hvordan du får en skatteerklæring i praksis i vores artikel om skatteerklæringer her.

4. Betalingserklæring

Når SKAT har vurderet, at der kan udstedes en skattekvittance/skatteerklæring, skal du udfylde en betalingserklæring. Den finder du her.

5. Registrering af betalingserklæring

Endelig skal alle selskabets ejere underskrive betalingserklæringen, der herefter skal registreres i Erhvervsstyrelsen via deres IT-system, sammen med erklæringen fra SKAT. Her finder du vores vejledning til registrering af betalingserklæring.

Vær opmærksom på, at registreringen skal ske senest to uger efter betalingserklæringen er underskrevet af ejerne.

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv