Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Købsaftale

En købsaftale er en kontrakt mellem køber og sælger, der beskriver de vilkår og betingelser en ejendom skal overdrages på. Købsaftalen danner grundlag for skødet, som er det endelige og officielle dokument ved køb og salg af fast ejendom.

Hos LegalDesk

Pris: 3.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en købsaftale?

Købsaftalen er en indledende aftale, som køber og sælger indgår forud for salget af fast ejendom. Udover de centrale vilkår som pris og overtagelsesdato, skal en købsaftale også indeholde en lang række bestemmelser omkring den bolig, der bliver solgt. Købsaftalen skal altså afdække alle vilkår ned i mindste detalje, så der ikke opstår forvirring eller misforståelser senere hen. Dette betyder også, at en købsaftale altid skal være skriftlig.

Ønsker du at bruge Legal Desk, laver vi automatisk købsaftalen på baggrund af dine svar i formularen. Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, udarbejder vi skødet og sender det til tinglysning. Alt dette er inkluderet i prisen. Vi forklarer processen i detaljer længere nede på siden.

Er købsaftale og skøde det samme?

Nej, en købsaftale og et skøde er ikke det samme. Købsaftalen og skødet er to forskellige dokumenter, som begge skal bruges i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Købsaftalen er en skriftlig aftale mellem køber og sælger, som laves indledningsvist. Købsaftalen indeholder alle detaljer i relation til salget og er derfor meget detaljeret. Når købsaftalen er udfærdiget og underskrevet af begge parter, kan den officielle overdragelse gå i gang. Det betyder, at skødet nu kan sættes op og derefter sendes til tinglysning. 

Skødet er det dokument, der bruges til at registrere den nye ejers ret til ejendommen offentligt. Det udarbejdes, underskrives og tinglyses elektronisk. Skødet er det endelige dokument i overdragelsen, og indeholder kun de overordnede oplysninger omkring ejendommen og (den nye) ejer. Skødet skal tinglyses for at blive gyldigt.

Bemærk, at du skal betale en tinglysningsafgift på 1.750 kr. + 0,6 % af købsprisen til staten, når du tinglyser et skøde.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvem kan bruge Legal Desks købsaftale og skøde?

Legal Desks formular til købsaftale, og efterfølgende udformning og tinglysning af skøde, er tilpasset en række brugerscenarier. Det er derfor kun ved overdragelse mellem nedenstående parter, at købsaftale og skøde fra Legal Desk kan bruges.

 • Ægtefæller i forbindelse med separation/skilsmisse.
 • Kærester.
 • Nærtstående (såsom mellem søskende).
 • Forældre og børn.
 • Dødsbo og længstlevende ægtefælle.

Kan jeg fortryde en købsaftale?

Selvom begge parter har underskrevet en købsaftale, har du som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Forudsætningen for at fortryde er dog, at køber skal betale 1 % af købesummen til sælger inden for de 6 hverdage. Sælger har ikke denne fortrydelsesret og er bundet til aftalen, så snart han eller hun underskriver købsaftalen.

Læs mere om fortrydelsesret her

Hvad indeholder købsaftalen?

Der er en lang række oplysninger en købsaftale bør indeholde for at undgå eventuelle tvivl og uenigheder, der kan opstå mellem sælger og køber i forbindelse med overdragelsen af ejendommen. Legal Desks købsaftale indeholder alle de vigtige oplysninger en købsaftale bør indeholde, som er følgende: 

 • Navn og adresse på sælger og køber

 • Oplysninger om ejendommen (adresse, matrikelnummer og størrelse på boligen)

 • Kontantpris (og hvordan denne betales)

 • Inventar (alt som medfølger i handlen, eksempelvis hårde hvidevare)

 • Brugsrettigheder, servitutter og byrder (oplysninger om ejendommens forbehold og regler omkring boligen, eksempelvis lokalplanens forbehold)

 • Overtagelse, risikoovergang og forsikring (oplysninger om overtagelsesdato. Eventuelt også hvornår køber får adgang til ejendommen, hvis tidligere end overtagelsesdato, og om køber overtager risikoen for ejendommen på dette tidspunkt)

 • Refusionsopgørelse (hvad har sælger reelt brugt i forbrug i forhold til, hvad sælger har betalt forud i aconto-beløb) 

 • Sælgers erklæring (sælger tilkendegiver at have oplyst alt, hvad han/hun ved om boligen)

 • Frister for skøde og berigtigelse (oplysninger om hvornår skødeskrivning og tinglysning senest skal ske, samt hvem der skal stå for dette)

 • Sælger og købers pengeinstitutter

 • Deponering (hvordan sælger skal modtage købesummen fra køber)

 • Offentlig vurdering

 • Fortrydelsesret (er handlen omfattet af reglerne om fortrydelsesret)

 • Gæld udenfor købesummen (oplysninger om, hvorvidt køber overtager gæld, som ikke er en del af købesummen, eksempelvis fælleslån i en ejerforening)

 • Tilstandsrapport (foreligger der en tilstandsrapport, som belyser boligens stand, fejl og mangler)

 • Betingelser (oplysninger om de betingelser, der skal være opfyldt, for at handlen kan accepteres)

 • Handelsomkostninger (oplysninger om hvem der betaler for skødeskrivning og tinglysningsafgiften, samt udarbejdelsen af refusionsopgørelsen)

 • Handlens dokumenter (hvilke dokumenter har køber fået udleveret inden købsaftalen underskrives)

 • Sikkerhedsstillelse (vilkår for den bankgaranti købers bank stiller over for sælgers bank til sikkerhed for købesummens betaling)

 • Accept og parternes underskrifter (oplysninger om hvornår købsaftalen senest skal være underskrevet)

Lav købsaftale og skøde hos Legal Desk

Uanset om du er køber eller sælger, kan du nemt oprette en juridisk gyldig købsaftale hos Legal Desk. Udfyld formularen og betal for aftalen, hvorefter du straks vil få adgang til jeres købsaftale. Herefter skal du og den anden part underskrive købsaftalen med hver jeres NemID.

Når aftalen er underskrevet, sørger vi for at udforme det digitale skøde og sende det til tinglysning i Tinglysningsrettens IT-system. Når tinglysningen er gået igennem, og eventuelle eksisterende lån på ejendommen aflyst og nye lån tinglyst, er ejendomshandlen endelig. I den forbindelse tjekker vi også, om de indtastede informationer vedrørende købesum og banklån er korrekte. Herfra har køber officielt opnået ret til ejendommen, og vil fremgå som den retmæssige ejer af ejendommen i tingbogen.

I forbindelse med tinglysningen af skødet, skal du betale 1.750 kr. + 0,6 % af købsprisen til staten. Her skal du være opmærksom på, at den variable afgift på 0,6 % af købsprisen først bliver opkrævet senere i forløbet, når vi har haft mulighed for at beregne den eksakte afgift.

Legal Desk _Skoede _Generisk _1000_1538-px 2

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder