Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Mindsteløn

Mange tror, at det udelukkende er loven der bestemmer mindstelønnen, men det er ikke altid tilfældet. Reglerne for mindsteløn varierer nemlig alt afhængigt af, om du er omfattet af en overenskomst eller privatansat, og om du er over eller under 18 år. Bliv klogere på reglerne for 2020 her. Du kan også oprette en gratis ansættelseskontrakt med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Gratis - 0 kr.

Lav ansættelseskontrakt nu
Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er mindsteløn?

Mindsteløn er ikke et lovkrav, men bestemmes i fælles overenskomster i en række bestemte sektorer og er til forhandling hvert 2-3 år hos fagforeningerne. Hvad du kan få i mindsteløn afhænger altså af, hvorvidt du er omfattet af en overenskomst på dit arbejde. Hvis du ikke har en overenskomst på dit arbejde, skal du og din arbejdsgiver blive enige om din løn ved din ansættelse. Det gælder uanset, om du er over eller under 18 år.

Når mindstelønnen fastsættes i en overenskomst, tages der typisk udgangspunkt i konkurrencesituationen i den aktuelle branche, og om det er en privat eller offentlig virksomhed. Herunder finder du minimum lønsatser (2020) for en del af de store brancher.

Hvad sker der, hvis mindstelønnen ikke overholdes?

Hvis du oplever, at du får mindre i løn, end hvad din overenskomst bestemmer, kan du enten klage til din arbejdsgiver eller til din fagforening. Det er fagforeningen, der skal træde ind, hvis en arbejdsgiver ikke overholder kravet om mindsteløn. På den måde er det fagforeningen og arbejdsgiver der regulerer, at kravet om mindsteløn overholdes.

Se hvordan Legal Desk virker

video

Satser for mindsteløn (2020)

Nedenfor fremgår der en oversigt over mindstelønnen i de forskellige brancher ud fra uddannelsesniveau og alder. Bemærk, at der er varierende tillæg for arbejde på særlige tidspunkter i de forskellige brancher, forskellig løn efter anciennitet, og at alle satser er opgivet i brutto (før skat), læs om forskellen på brutto- og netto løn herDerudover er der også forskellige tillæg, som ikke fremgår af oversigten. Du kan finde disse her.

Bemærk også, at satserne for 2020 gælder helt frem til den 1. marts 2021.

Kontor*

Faglært  21.189,75 kr. pr. måned
Ufaglært  18.968,00 kr. pr. måned
Under 18 år: 
15-årige  52,75 kr. pr. time
16-årige  70,00 kr. pr. time
17-årige  80,75 kr. pr. time

 

Handel*

Faglært  20.949,25 kr. pr. måned
Ufaglært  19.055,50 kr. pr. måned
Under 18 år: 
15-årige  53,00 kr. pr. time
16-årige  69,50 kr. pr. time 
17-årige  81,00 kr. pr. time


*Arbejder du på kontor eller med handel, er du typisk ansat som funktionær. Som funktionær gælder der bestemte regler for dig.
Læs om hvad en funktionær er her

Frisør

Faglært  143,00 kr. pr. time
Ufaglært  123,00 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige  48,75 kr. pr. time
16-årige  60,25 kr. pr. time
17-årige  79,25 kr. pr. time


Industri

Faglært  126,00 kr. pr. time
Ufaglært  123,25 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige  49,00 kr. pr. time
16-årige  61,00 kr. pr. time
17-årige  79,75 kr. pr. time


Bygge og anlæg
 

Faglært  133,25 kr. pr. time
Ufaglært  124,75 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige  48,50 kr. pr. time
16-årige  60,00 kr. pr. time
17-årige  78,75 kr. pr. time


Hotel og restauration
 

Mere end tre års uddannelse   147,50 kr. pr. time
Ufaglært   125,00 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige   49,00 kr. pr. time
16-årige   60,50 kr. pr. time
17-årige   79,50 kr. pr. time

 

Service

Ufaglært   128,75 kr. pr. time
Præstationsløn v/ rengøring   145,00 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige   52,00 kr. pr. time
16-årige   64,00 kr. pr. time
17-årige   82,00 kr. pr. time

 

Transport

Chauffører - godstransport   142,50 kr. pr. time
Chauffører - persontransport   146,25 kr. pr. time
Chauffører - taxi   134,50 kr. pr. time
Lager-, medhjælpere mv.   139,25 kr. pr. time
Under 18 år: 
16-årige   69,00 kr. pr. time
17-årige   86,75 kr. pr. time

 

Det grønne område

Anlægsgartnere   144,75 kr. pr. time
Ufaglærte i anlægsvirksomheder   126,75 kr. pr. time
Faglærte gartnere   141,50 kr. pr. time
Ufaglærte i øvrigt   116,50 kr. pr. time
Efter 3 måneders ansættelse   125,25 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige   58,00 kr. pr. time
16-årige   70,00 kr. pr. time
17-årige   88,00 kr. pr. time

 

Landbrug

Faglært  134,00 kr. pr. time
Ufaglært  124,50 kr. pr. time
Under 18 år: 
15-årige  53,75 kr. pr. time
16-årige  67,00 kr. pr. time
17-årige  84,50 kr. pr. time

 

I dag- og døgninstitutioner skal der indgås aftale om løn lokalt.

Vil du vide mere om dine rettigheder og pligter på arbejdspladsen, kan du læse vores artikler om overenskomster, lønseddel, vikarjob og personalehåndbog.

Satser for mindsteløn (2021)

Satserne opdateres den 1. marts hvert år, hvorefter den nye sats er gældende ét år frem. Du kan foreløbigt se satserne for mindsteløn 2021 her.

Opret ansættelseskontrakt med Legal Desk

Har du brug for en ansættelseskontrakt, så du er sikker på, hvad du får i løn, kan du gratis oprette ansættelseskontrakt med Legal Desk. Du kan læse mere om ansættelseskontrakt for timelønnet her og ansættelseskontrakt for funktionærer her.

Du kan også gå direkte i gang med at oprette en ansættelseskontrakt ved at trykke på ‘Lav ansættelseskontrakt nu’ nedenfor.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv