Alternate Text

Din version af [[BrowserName]] er forældet, og nogle funktioner på siden virker muligvis ikke korrekt. Vi anbefaler, at du bruger den seneste version af Google Chrome

Ignorér / luk

Overtagelsesdag og dispositionsdag

I forbindelse med en bolighandel kan køber i nogle tilfælde flytte ind før tid, denne dag kaldes dispositionsdag. Der er forskel på den egentlige overtagelsesdato og dispositionsdatoen. Vi forklarer i denne artikel forskellen på de to. Du kan også oprette købsaftale og skøde med Legal Desk.

Hos LegalDesk

Pris: 3.999 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 4.000 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er overtagelsesdagen?

Overtagelsesdagen er den officielle dag, hvor køber overtager boligen og rent juridisk ejer boligen, og herfra står for ansvaret og alle udgifterne. Overtagelsesdagen skal både være angivet i købsaftalen og skødet. Hvis sælger flytter ud før tid, kan køber og sælger aftale, at køber flytter ind før overtagelsesdagen, og i stedet flytter ind på dispositionsdagen. Er dette tilfældet, skal dispositionsdatoen også være angivet i købsaftalen.

Du kan nemt og hurtigt oprette købsaftale og skøde med Legal Desk her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen.

video

Hvad er dispositionsdagen?

Dispositionsdagen er den dag, hvor køber fysisk overtager boligen og har lov til at disponere over ejendommen, selvom køber rent juridisk ikke ejer boligen. Køber overtager i den forbindelse også ofte forbruget af el, vand og varme. For at køber kan betale for sit forbrug fra dispositionsdagen, skal sælger og køber sammen aflæse målere. Disse målingstal bliver gjort op i en refusionsopgørelse, der beskriver sælgers forbrug hidtil. Terminsydelser eller renter af købesummen betales dog ikke før selve overtagelsesdagen. Derudover overtager køberen også selve ansvaret for boligen, eksempelvis snerydning.

Krav til indflytning før tid

For at køber kan flytte ind før tid, er der nogle formelle krav, der skal være opfyldt. Disse krav er følgende:

  • Køber skal, inden dispositionsdagen, deponere hele eller dele af købesummen til sælgers mægler eller bank.

  • Sælger skal sikre sig, at køber er godkendt til et realkreditlån og sikre sig, at køber kan stille bankgaranti eller på anden måde sikre, at den fulde købesum bliver betalt, hvis deponeringen kun gælder dele af købesummen.

  • Køber skal have underskrevet skødet.

  • Ønsker køber at tegne en ejerskifteforsikring, skal den være gyldig fra dispositionsdagen.

  • Køber skal have tegnet en husforsikring, der skal gælde fra dispositionsdatoen og som minimum dækker brandskader.

Opret købsaftale og skøde med Legal Desk

Står du og skal overdrage en ejendom, kan du benytte Legal Desk til nemt og hurtigt at udarbejde købsaftale og skøde til en brøkdel af advokatprisen. Det er dog kun, hvis overdragelsen sker mellem følgende parter, at du kan benytte Legal Desk:

  • Ægtefæller i forbindelse med separation/skilsmisse.

  • Kærester.

  • Nærtstående (såsom mellem søskende).

  • Forældre og børn.

  • Dødsbo og længstlevende ægtefælle.

 

 

Når du opretter din købsaftale med Legal Desk, så sørger vi for skødet og den efterfølgende tinglysning. Du kan gå direkte i gang med formularen til købsaftale ved at trykke ‘Opret købsaftale’ nedenfor.

 

 

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder