cart

Ansættelseskontrakt - Månedslønnet funktionær

Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt selv lave gratis ansættelseskontrakter for månedslønnede funktionærer. Læs mere nedenfor.

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

15 - 20 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en ansættelseskontrakt for en månedslønnet funktionær?

En ansættelseskontrakt for månedslønnet funktionær er en skriftlig kontrakt mellem arbejdsgiveren og medarbejderen. Den beskriver de vilkår og forhold, der skal gælde ansættelsesforholdet og giver på den måde klare retningslinjer for både arbejdsgiver og medarbejder. En medarbejder er månedslønnet, hvis han eller hun skal aflønnes med en fast månedlig løn uanset hvor mange arbejdsdage, der er i måneden. Hvis medarbejderen har en varierende arbejdstid og kun skal aflønnes for de arbejdstimer han eller hun arbejder, skal du bruge vores ansættelseskontrakt for timelønnede. Du skal være opmærksom på, at medarbejderen ikke behøver at være fuldtidsansat for at være månedslønnet. En deltidsansat kan derfor godt være månedslønnet, hvis han eller hun bliver betalt et fast beløb om måneden for sit arbejde, f.eks. 18.000 kr. for 20 timers arbejde om ugen.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Hvorfor skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

Ifølge ansættelsesbevisloven er en arbejdsgiver forpligtet til at udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt til en medarbejder senest en måned efter ansættelsen. Den eneste undtagelse er, hvis medarbejderen arbejder otte timer eller mindre om ugen, og ansættelsesforholdet er af kortere varighed end en måned.

Når en arbejdsgiver er forpligtet til at udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt, men ikke gør dette, kan arbejdsgiveren blive dømt til at betale en godtgørelse til medarbejderen. Det er derfor meget vigtigt, at der bliver lavet en ansættelseskontrakt for alle medarbejdere.

Herudover skaber en ansættelseskontrakt afklaring om juridiske såvel som praktiske detaljer i ansættelsesforholdet. En fornuftig ansættelseskontrakt skaber altså et bedre arbejdsmiljø og mindsker risikoen for senere konflikter og misforståelser mellem arbejdsgiver og medarbejder.

Start din gratis ansættelseskontrakt her

Hvad indeholder ansættelseskontrakten?

Ansættelseskontrakter kan sættes sammen på mange forskellige måder. Denne ansættelseskontrakt er rettet mod funktionærer og opfylder alle funktionærlovens krav.

Ansættelseskontrakten indeholder bestemmelser vedrørende arbejdsbeskrivelse, arbejdstid, lønforhold, ferie m.v. Herudover kan du vælge om pensionsordninger og frynsegoder skal udgøre en del af lønpakken.

Her kan du se et eksempel på en ansættelseskontrakt

“Ansættelseskontrakt

Du skal have en ansættelseskontrakt for funktionærer, hvis din medarbejder:

  • Er lønmodtager og ansat i en tjenestestilling, primært inden for handel- og kontorområdet, eller som udfører arbejde med lagerekspedition eller tekniske eller kliniske bistandsydelser.

  • Arbejder mere end otte timer om ugen, og i en periode, der varer længere end en måned.

Vær opmærksom på, at direktører ikke er omfattet af funktionærloven, uanset om de varetager en stilling, der opfylder førnævnte kriterier. Der skal derfor laves en direktørkontrakt, hvis den ansatte skal indtræde som direktør.

Som funktionær opnår medarbejderen visse rettigheder, såsom fastlagt opsigelsesvarsel, løn under sygdom, godtgørelse ved usaglig afskedigelse m.v. Hvis betingelserne er opfyldt, kan du som arbejdsgiver ikke aftale eller beslutte, at medarbejderen ikke skal have funktionærstatus. Du kan læse mere om dette i vores artikel om funktionærer.

Er ansættelsen omfattet af en overenskomst?

Mange ansættelser er omfattet af en overenskomst. En overenskomst på arbejdsmarkedet er en kollektiv aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Overenskomsterne vil fastsætte visse krav til ansættelsesforholdet, såsom arbejdstid, ferie og anden godtgørelse.

Før du laver en ansættelseskontrakt, er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvorvidt ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst eller ej. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis arbejdsgiveren er del af en overenskomst eller er medlem af en arbejdsgiverorganisation. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, skal du lave en ansættelseskontrakt, der stemmer overens med den relevante overenskomst. Du kan ikke bruge Legal Desks ansættelseskontrakt i denne type af ansættelser, men bør kontakte din brancheorganisation.

Hvordan gør jeg ansættelseskontrakten gyldig?

Når du har gennemført formularen modtager du straks ansættelseskontrakten, der er klar til at blive underskrevet af dig og din medarbejder. I kan nemt og sikkert underskrive digitalt med jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her), så du slipper for at skulle printe og scanne. Når I begge har underskrevet, er ansættelseskontrakten gyldig og I kan sikkert opbevare ansættelseskontrakten online i jeres private Legal Desk arkiv.

Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Gratis - 0 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv