cart

Ansættelseskontrakt - Timelønnet

Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt selv lave gratis ansættelseskontrakter for timelønnede medarbejdere. Læs mere nedenfor.

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hos LegalDesk

Pris: Gratis - 0 kr.

Hos Legal Desk

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I reelt tidsforbrug

Traditionel advokat

Spar 1.400 kr.

Ift. traditionel advokat

Hvad er en ansættelseskontrakt for timelønnet?

En ansættelseskontrakt for en timelønnet medarbejder er en kontrakt, der beskriver alle de væsentligste vilkår for medarbejderens ansættelse i en virksomhed. Udover vilkår såsom arbejdsopgaver, arbejdstid og løn, kan man også vælge at regulere yderligere forhold, såsom fortrolighed og beskyttelse af immaterielle rettigheder.

Start din gratis ansættelseskontrakt for timelønnede her 

Hvornår er man timelønnet?

En medarbejder er timelønnet, når han eller hun bliver aflønnet for det antal timer, der er arbejdet i løbet af lønperioden. Det vil ofte være tilfældet med f.eks. tjenere og lignende. Du skal være opmærksom på, at timeansatte ofte kan være dækket af en overenskomst. Hvis medarbejderen modtager en fast månedlig løn for sit arbejde - uanset hvor mange arbejdsdage, der er i måneden - vil der være tale om enten en deltidsansat eller en fuldtidsansat. Du kan lave en ansættelseskontrakt for deltids- eller fuldtidsansatte her.

Se hvordan Legal Desk virker. Artiklen fortsætter under videoen

video

Kan en funktionær være timelønnet?

Hvis en medarbejder er funktionær, bliver han eller hun omfattet af funktionærloven, der indeholder en række beskyttelsesregler, f.eks. omkring opsigelse, sygdom, mv. 
Om en timelønnet medarbejder er funktionær, kommer an på tre betingelser. Hvis alle disse er opfyldt, er den timelønnede funktionær. Betingelserne er:

  1. Arbejder mindst 8 timer om ugen

    Medarbejderen skal arbejde mindst 8 timer om ugen i gennemsnit. Hvis arbejdstiderne svinger, skal den gennemsnitlige arbejdstid om ugen beregnes.

  1. Underlagt instruktionspligt

    Medarbejderen skal være underlagt instruktionspligt, hvilket betyder, at der skal være en overordnet, der giver medarbejderen instrukser i forhold til arbejdets udførelse.

  1. Udfører funktionærarbejde

    Medarbejderen skal udføre funktionærarbejde, hvilket blandt andet vil sige kontorarbejde, salgsarbejde, lagerarbejde og visse former for klinisk arbejde.

Timelønnede funktionærer er f.eks. studerende, tilkaldevikarer og lignende, der arbejder på deltid med et varierende antal timer i lønperioden.

Er medarbejderen omfattet af overenskomst?

Mange timelønnede er omfattet af en overenskomst. En overenskomst er en kollektiv aftale mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Der vil fremgå en lang række vilkår af overenskomsten, der skal overholdes i forhold til ansættelsen og ansættelseskontrakten. Hvis ansættelsen er omfattet af en overenskomst, vil du ikke kunne bruge denne ansættelseskontrakt for timelønnede.

Hvorfor skal jeg lave en ansættelseskontrakt?

Medarbejderen har krav på at få en ansættelseskontrakt, senest en måned efter han eller hun bliver ansat, hvis han eller hun er ansat i minimum 1 måned og arbejder mindst 8 timer om ugen. Hvis der ikke laves en ansættelseskontrakt, kan arbejdsgiveren risikere, at skulle betale en bøde til medarbejderen, der normalt ligger mellem 2.500 kr. og 7.500 kr. Udover at undgå risikoen for en bøde, giver en ansættelseskontrakt også klarhed om vilkårene for ansættelsen, hvilket er en fordel for både medarbejderen og virksomheden.

Hvordan gør jeg ansættelseskontrakten for timelønnede gyldig?

Når du har besvaret formularen, modtager du straks ansættelseskontrakten, der er klar til at blive underskrevet af dig og din medarbejder. I kan nemt og sikkert underskrive kontrakten med jeres NemID (læs mere om, hvordan dette gøres her) og der er derfor ikke behov for at printe eller scanne. Ansættelseskontrakten er gyldig så snart i begge har underskrevet, og I kan efterfølgende opbevare den sikkert i hver jeres private Legal Desk arkiv.

Udfyld formular

1. Udfyld formular

Modtag straks

2. Modtag straks

Underskriv digitalt

3. Underskriv digitalt

Gratis - 0 kr.

Vil du vide mere, ring på
+45 9387 7889 eller fang os på
kontakt@legaldesk.dk

Business
Borsen
Ekstra Bladet
Politiken
Leder

Dokumenter privat

Dokumenter erhverv